Errealitate Birtuala 150 150 Iurreta LHI Lanbide Heziketa

Errealitate Birtuala

Telekomunikazio eta Elektronikako ikasleek Laneko arriskuen prebentziorako (PRL) praktikak burutu dituzte errealitate birtuala erabiliz.