LEGE INFORMAZIOA

LEGE OHARRA

 1. Informazioaren eta Merkataritza Elektronikoaren Gizartearen Zerbitzuen Legeak (LSSICE) bere 10. artikuluan xedatzen duena betez, jasota geratzen da www.iurretalhi.eus domeinu-izena duen webgunea CIFP Iurreta LHII ikastetxearena dela. Honen IFK kodea S4833001C, eta helbidea Olaburu 19, 48215 IURRETA – Bizkaia -, Euskal Herria izanik.
 2. www.iurretalhi.eus webgunea CIFP Iurreta LHII ikastetxeak garatu du.
 3. www.iurretalhi.eus webguneak, bere egitekoa betetzeko, testu-edukiak, eduki grafikoak, ikus-entzunezkoak, plastikoak eta teknikoak banatzen ditu. Aipatu edukien copygriht-a CIFP Iurreta LHII Ikastetxearena da, eta, eduki horiek erabiltzaileak erabili ahal izateko, erabiltze baldintza hauetan jabetza intelektualaren eskubideen gain zehazten diren klausulei jarraitu behar zaie.

JABETZA INTELEKTUALAREN ESKUBIDEAK

 1. www.iurretalhi.eus web guneko edukiak obra intelektualtzat hartzen dira eta Estatuan eta Europan indarrean dagoen Jabetza Intelektualaren babestuta daude. Copyright-aren titularrak baimena ematen du edukiak kondizio hauen arabera erabiltzeko:
  • Erabiltzaileak baimena du ataria osatzen duten edukiak kopiatzeko, banatzeko, eraldatzeko eta denen eskura jartzeko, eta, bereziki, gune honetako edikietatik abiatuta, obra deribatuak eta obra konposatu eta bereiziak sortzeko.
  • Baimena beti dago indarrean (jabetza intelektualaren eskubideek irauten duten denboraldian), mundu osorako da, doakoa da eta modu ez-esklusiboan ematen da.
  • Erabiltzaileak edukiak berrerabil ditzake, bai eta banatu ere, betiere jatorrizko lanaren autorea eta aipatutako edukiak hartu dituen iturria aipatzen badu.
  • Erabiltzaileak obra deribatu eta konposatuak sor ditzake, betiere jatorrizko lanaren autorea eta aipatutako edukiak hartu dituen iturria aipatzen badu.
  • Lizentzia honen baldintzak aldatzeko, idatzizko baimena eskatu behar zaio edukien titularrari.
  • Indarrean dagoen jabetza intelektualaren legeko autore-eskubideei aplikatzen zaizkien muga berak ditu.
  • Kontuan hartuko dira atari hezigarrian sartzen diren eduki zehatzei, adibidez, ikus-entzunezkoei, ordenagailu-programei eta datu-baseei, aplikatu beharreko zehaztapen legalak.
  • Baimen honen baldintzen bat betetzen ez den une berean amaitutzat joko da baimen osoa; uste bada klausularen bat baliorik gabea dela edo baliorik gabe utz deitekeela, klausula horrek ez die baliozkotzat jotzen diren gainerako baldintzei eragingo; aipatutako baldintzak aldatzen badira, aldaketa horrek ez die eragingo aldaketa egin baino lehen emandako baimenei; baimen horiek indarrean jarraituko dute, baldin eta titularrak eta erabiltzaileak kontrakoa adosten ez badute idatziz.
 2. Aurreko paragrafoan esandakoaren salbuespen gisa, atari hezigarriko enpresa iragartzaileen izen komertzial, marka eta logotipoak bakoitza bere titularrarena izango da, eta jabetza industrialaren eskubideak enpresa horienak eta ez beste inorenak izango dira. Zeinu bereizle horien erabilera jabetza industrialaren eskubideen titularrari beti idatzizko baimena eskatuz egingo da.
 3. www.iurretalhi.eus web gunera estekak ezartzeko baldintzak: www.iurretalhi.eus atari hezigarriarekin hipertestuak ezartzea nahi duten zerbitzu-emaileek posta elektronikoko halbide honetan eska ditzakete: idazkaritza@iurretalhi.eus . LSSICE legearen 17.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, titularrak, edukietara edo bilaketa-tresnetara egindako estekak ezabatu edo baliorik gabe utz ditzake, betiere legez kontrako jarduera edo informaziodun estekak direnean edo kalte-ordaina jaso dezaketen hirugarrenen eskubideak edo ondasunak kaltetzen direnean.

ERANTZUKIZUNA

 1. Web gunearen titularrak, CIFP Iurreta LHII  Ikastetxeak, ez du bere gain hartzen jabetza intelektualaren legeak elementuei dagokienez erabiltzaileek egin lezaketen erabilera desegoki edo lege-urratze posibleen ondoriorik, ezta gai honi buruz zehaztu diren erabiltzeko baldintzak urratzeari dagonionez ere.
 2. CIFP Iurreta LHII Ikastetxeakwww.iurretalhi.eus atariak jasotzen dituen eduki hezigarriaren eta informazioaren eguneratzea eta zehaztasuna zainduko ditu, betiere informazio orokorra denean eta ez pertsona, erakunde edo organismo ofizialei dagozkien zirkunstantzia zehatzei dagozkienak direnean. Edukien autoreek emandako iritziez ari garanean, CIFP Iurreta LHII Ikastetxeak ez du hartzen erantzukizunik bere gain, gunearen erantzule gisa ez baitu gunearen egiazkotasunaz, zehaztasunaz edo zintzotasunaz erantzuten.
 3. CIFP Iurreta LHI Ikastetxeak ez ditu bere gain hartzen web gunean eskainitako zerbitzuetarako sarbideari, funtzionamunduari eta eraginkortasunari dagokienez une batean sor litezkeen akats teknikoen ondorioak, ezta aipatu zerbitzuak zergati teknikoengatik, zorizkoengatik edo ezinbestekoengatik eteteari edo bertan behera uzteari dagokionez ere.

APLIKATU BEHARREKO LEGEA

Erabilera-lege hauek lege hauen arabera idatzi dira: Espainian indarrean dagoen legediaren arabera, zehatzago esanda, 2002ko uztaileko 11ren Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuen Legearen arabera, Espainako arau zibil eta merkataritzakoen arabera eta baita datu pertsonalak babesteko eta kontsumitzaile eta erabiltzaileak babesteko araudiaren arabera ere.

PRIBATASUNA ETA INFORMAZIOAREN TRATAERA

 1. Abenduaren 13ko 15/1999 Datu Pertsonalen Babeserako Lege Organikoan (LOPD), Espainiar Lege Organiko bat da. Bere helburua da, datu pertsonalen trataerari dagokionez, garantizatzea eta babestea, libertate publikoak eta pertsona fisikoen oinarrizko eskubideak. Bereziki, ohorea, intimitatea eta familia eta pertsonen pribatasuna.
 2. CIFP Iurreta LHI Ikastetxea lanbide heziketako zentru publiko bat izanik, informazio fitxategien jabegoa, administrazio publikoari dagokio. Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari.
 3. Interesatuak ematen dituen datuak, soilik erabiliko dira dagokion prozedura edo ekintzan aurreikusitako helburuetarako.
 4. Datu hauek ez zaizkie sekula hirugarren bati emango, doakionaren zalantzarik gabeko baimenarekin edo Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Legearen 6.2 eta 11.2 artikuluetan (1999ko abenduaren 14ko 298 zk.ko EAOa) ezarritakoari jarraituz ez bada.
 5. Aipatutako 15/1999 Lege Organikoaren arabera, datu-emaleak une orotan izango ditu sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak, arauz ezartzen denari jarraituz.
 6. www.iurretalhi.eus web-guneak, “cooki-ak” erabil ditzake web-orriak ikusterakoan erabiltzailearen nabigatzailea zein den, zein hizkuntzatzan erabiltzen duen eta beste konfiguragarriak diren parametro batzuek jakiteko. Erabiltzaileak, nabigatzailea konfigurta dezake abisu bat emateko “cooki-a” jasotzerakoan eta sahiestu, behar bada, disko gogorrean metatzea. Mesedez, irakurri nabigatzailearen aginduak eta eskuliburuak informazio gehiagorako.

INFORMAZIO GEHIAGO

Argibide gehiagorako, edota iradokizunak edo proposamenak egiteko, idazkaritza@iurretalhi.eus helbide elektronikora, 944 66 88 00 arreta telefonora edota CIFP Iurreta LHII Ikastetxea, Olaburu 19, 48215 IURRETA – Bizkaia -, Euskal Herria posta helbidera jo dezakezue.