ORGANIGRAMA

Gizarte Kontseilua

Zuzendaritza Exekutiboa

Zuzendaritza
Estrategikoa

 • TKgune
 • Orientazioa
 • Kalitatea
 • Internazionalizazioa
 • Formakuntza enpresetan, LP eta DUAL
 • ETHAZI
 • Ikasle ohiak
 • Ikasketa eskaintza

Berrikuntza
Zuzendaritza

 • Sortzailea
 • Berrikuntza pedagogikoa
 • Informatika eta ikt
 • Berrikuntza

Zuzendaritza
Operatiboa

 • Kokatze Estrategikoa
 • Komunikazioa
 • Plangintza Ekonomikoa
 • Errekurtsoen kudeaketa
 • Pertsonen Kudeaketa
 • Hasierako prestakuntza
 • Lanerako prestakuntza