GOI MAILAKO
HEZIKETA ZIKLOA

Administrazio
eta Finantzak

Enpresa publiko edo pribatu baten merkataritza-prozesuetan, lan-prozesuetan, kontabilitate-prozesuetan eta prozesu fiskal eta finatzarioetan kudeaketa eta administrazio eragiketak antolatzea eta egitea, eta horretarako…

Automozioa

Automozioaren sektorean mantentze lanen eta logistikaren gauzatzea antolatu, programatu eta gainbegiratzea, kasu konplexuetan matxurak diagnostikatzea…

Mantentze-lan
Elektrikoa

Ekipo eta sistema elektroniko industrialak, profesionalak eta kontsumokoak mantentzea eta konpontzea, mantentze prozesuak planifikatu eta antolatuz, eta ingurugiro eta lan arriskuen planak…

Produkzioaren
Programazioa

kipo-ondasunen mekanizazio bidezko fabrikazioa eta muntaia planifikatu, programatu eta kontrolatzea, fabrikatu beharreko produktuen prozesuari buruzko dokumentaziotik eta zehaztapenetatik abiatuta…