ERDI MAILAKO
HEZIKETA ZIKLOA

Administrazio
Kudeaketa

Administrazio laguntzeko eta bezeroentzako jarduerak egitea lanaren, kontabilitatearen, merkataritzaren, finantzen eta zergen alorrean, eta bezeroari/erabiltzaileari arreta ematea…

Mekanizazioa

Txirbil harroketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko mekanizazio-prozesuak gauzatzea, makina-erremintak prestatu, programatu eta maneiatu, lortutako produktua egiaztatuta…

Ibilgailuen
Elektromekanika

Mekanika, hidraulika, neumatika eta elektrizitatearen arloan mantentzeko, osagarriak muntatzeko eta ibilgailua eraldatzeko lanak burutzea, ezarritako prozedurak eta denborak betez…

Telecomunicaciones

Telekomunikazio
Instalazioak

Telekomunikazio-instalazioak eta ikus-entzunezkoak, irrati-komunikazioen instalazioak eta instalazio domotikoak muntatzea eta mantentzea, beti ere indarrean dagoen araudia eta erreglamentazioa aplikatuz, kalitate, segurtasun eta laneko arriskuetako protokoloak aintzat hartuz, eta funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuz.

Mendekotasun-egoeran
dauden Pertsonentzako Arreta

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta, etxean nahiz instituzioetan, bere bizi kalitatea mantentzeko asmoz, eta horretarako laguntza iharduerak, ez sanitarioak, psikosozialak eta etxez etxeko laguntza emanez…