HIZKUNTZA/IDIOMASHIZKUNTZA/IDIOMAS
MENUMENU
MENUAMENUA

ERDI MAILAKO
HEZIKETA ZIKLOA

Administrazio
Kudeaketa

Administrazio laguntzeko eta bezeroentzako jarduerak egitea lanaren, kontabilitatearen, merkataritzaren, finantzen eta zergen alorrean, eta bezeroari/erabiltzaileari arreta ematea…

Mekanizazioa

Txirbil harroketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko mekanizazio-prozesuak gauzatzea, makina-erremintak prestatu, programatu eta maneiatu, lortutako produktua egiaztatuta…

Ibilgailuen
Elektromekanika

Mekanika, hidraulika, neumatika eta elektrizitatearen arloan mantentzeko, osagarriak muntatzeko eta ibilgailua eraldatzeko lanak burutzea, ezarritako prozedurak eta denborak betez…

Mendekotasun-egoeran
dauden Pertsonentzako Arreta

Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta, etxean nahiz instituzioetan, bere bizi kalitatea mantentzeko asmoz, eta horretarako laguntza iharduerak, ez sanitarioak, psikosozialak eta etxez etxeko laguntza emanez…

Top