GOI MAILAKO
HEZIKETA ZIKLOA

Mantentze-lan Elektronikoa

Ekipo eta sistema elektroniko industrialak, profesionalak eta kontsumokoak mantentzea eta konpontzea, mantentze prozesuak planifikatu eta antolatuz, eta ingurugiro eta lan arriskuen planak, kalitate irizpideak eta indarreaan dagoen araudia aplikatuz.

Titulazioa

Mantentze-lan Elektronikoen Goi-mailako Teknikaria

Iraupena

2.000 ordu

Beste ikasketa batzuetako dituen irtenbideak

Zientziak, Ingenieritzak eta Arkitektura jakintza arloei dagozkien graduko ikasketak egiteko aukera ematen du.

Lan munduko lanbide nagusiak

 • Irrati, telebista eta ikus-entzunezkoen produkzioko sistemen egiaztatze eta gainbegiratze teknikaria.
 • Irrati, telebista eta ikus-entzunezkoen produkzioko sistemen konpontze eta mantentze teknikaria.
 • Irrati-komunikazio ekipoen egiaztatze eta gainbegiratze teknikaria.
 • Irrati-komunikazio ekipoen konpontze eta mantentze teknikaria.
 • Domotika, inmotika eta seguritate elektronikoko sistemen egiaztatze eta gainbegiratze teknikaria.
 • Domotika, inmotika eta seguritate elektronikoko sistemen konpontze eta mantentze teknikaria.
 • Sistema telematiko eta saren lokalen egiaztatze eta gainbegiratze teknikaria.
 • Sistema telematiko eta saren lokalen konpontze eta mantentze teknikaria.
 • Irrati-lotune sistemen gainbegiratze, egiaztatze eta kontrol teknikaria.
 • Audio ekipo profesionalen mantentze eta konpontze teknikaria.
 • Bideo ekipo profesionalen mantentze eta konpontze teknikaria.
 • Ekipo industrialen mantentze eta konpontze teknikaria.
ModuluakIraupenaKurtsoa
 Zirkuitu elektroniko analogikoak2311
 Ekipo mikroprogramagarriak2641
 Ahots eta datu ekipoen mantentze-lana1981
 Industri elektronika ekipoen mantentze-lana1981
 Lan-prestakuntza eta orientabidea991
 Irrati-komunikazio ekipoen mantentze-lana1202
 Audio ekipoen mantentze-lana602
 Bideo ekipoen mantentze-lana602
 Ekipo elektronikoen muntaia eta mantentze-lanerako teknikak eta prozesuak2002
 Mantentze-lan elektronikoaren azpiegiturak eta garapena602
 Ingeles teknikoa402
 Enpresa eta ekimen sortzailea602
 Mantentze-lan elektronikoaren proiektua502
 Lantokiko prestakuntza3602

Ziklo honi buruz
informazioa eskatu